2023-02-01

روکش دندان چیست؟

روکش دندان چیست؟ روکش دندان یا پروتز، یک کلاهک فلزی یا سرامیکی یا ترکیبی از هر دو مورد که روی دندان های با تخریب بیشتر قرار […]