2021-04-04

روکش دندان چیست؟

روکش دندان چیست؟ روکش دندان یا پروتز ، یک کلاهک فلزی یا سرامیکی یا ترکیبی از هر دو مورد که روی دندان های با تخریب بیشتر […]