2021-05-02
دندان مصنوعی

دندان مصنوعی چیست و چگونه ساخته می شود؟

دندان های مصنوعی جایگزین دندان های از دست رفته است. این دندان ها یا به طور کامل ساخته شده و در دهان قرار می گیرد. یا […]
2021-04-15
فرق پروتز با ایمپلنت و انتخاب روش درمانی مناسب

فرق پروتز با ایمپلنت و انتخاب روش درمانی مناسب

آشنایی با فرق پروتز و ایمپلنت باعث می شود تا یک روش درست را برای انجام درمان دندانپزشکی انتخاب کنید. و دچار سردرگمی نشوید. چرا که […]