2021-02-04

کاشت ایمپلنت در خواب

سدیشن چیست ؟ سدیشن در خواب روشی است که در آن با استفاده از داروهای آرام‌بخش، حالتی آرام مشابه خواب برای بیمار ایجاد میکنند  , بیمار […]