2021-05-03
ویژگی های مرکز دندانپزشکی برای ایمپلنت چیست؟

ویژگی های مرکز دندانپزشکی برای ایمپلنت چیست؟

ایمپلنت دندان یک روش دائمی برای جبران دندان های از دست رفته است. ایمپلنت در انواع مختلف وظیفه ی از دست رفته دندان تخریب شده را […]
2021-05-02
دندان مصنوعی

دندان مصنوعی چیست و چگونه ساخته می شود؟

دندان های مصنوعی جایگزین دندان های از دست رفته است. این دندان ها یا به طور کامل ساخته شده و در دهان قرار می گیرد. یا […]
2021-04-21
انواع پروتزهای دندان کدامند

انواع پروتزهای دندان کدامند

یکی از روش های جایگزینی دندان های از دست رفته پروتز دندانی است. از انواع پروتزهای دندانی در سه مورد استفاده می شود: بازیابی جای دندان […]
2021-01-23
پروتز دندان

پروتز دندان چیست

پروتز دندان چیست و چه کاربردی در دندان پزشکی دارد پروتز دندان چیست ؟ مهر عضوی که در بدن به صورت مصنوعی جایگزین گردد به آن […]