2022-12-03

ویژگی های مرکز دندانپزشکی برای ایمپلنت چیست؟

  ایمپلنت دندان یک روش دائمی برای جبران دندان های از دست رفته است. ایمپلنت در انواع مختلف وظیفه ی از دست رفته دندان تخریب شده […]
2022-11-25

پروتز دندان چیست؟

  پروتز دندان چیست و چه کاربردی در دندان پزشکی دارد؟ پروتز دندان چیست؟ هر عضوی که در بدن به صورت مصنوعی جایگزین گردد به آن […]
2021-05-02

دندان مصنوعی چیست و چگونه ساخته می شود؟

  دندان های مصنوعی جایگزین دندان های از دست رفته است. این دندان ها یا به طور کامل ساخته شده و در دهان قرار می گیرد. […]
2021-04-21

انواع پروتزهای دندان کدامند

  یکی از روش های جایگزینی دندان های از دست رفته پروتز دندانی است. از انواع پروتزهای دندانی در سه مورد استفاده می شود: بازیابی جای […]