آوریل 15, 2021

2021-04-15
پل دندان چیست و چگونه جایگذاری می شود؟

پل دندان چیست و چگونه جایگذاری می شود؟

شاید تصور کنید که با خالی گذاشتن جای دندان از دست رفته کمک بزرگی به دندان های دیگر می کنید. اما این را می دانید که […]
2021-04-15
فرق پروتز با ایمپلنت و انتخاب روش درمانی مناسب

فرق پروتز با ایمپلنت و انتخاب روش درمانی مناسب

آشنایی با فرق پروتز و ایمپلنت باعث می شود تا یک روش درست را برای انجام درمان دندانپزشکی انتخاب کنید. و دچار سردرگمی نشوید. چرا که […]